Työhyvinvointipäivä

Kun suorituskyvyllä on väliä

Valmentaja

Maria Räsänen
Huippu-urheilija
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipsykologia (YTM)
Psyykkinen valmentaja
Työ- ja organisaatiopsykologia
Terveyden edistäminen ja terveystieto

Yhteyshenkilö

maria.rasanen@intovalmennus.fi

”Huippu-urheilussa oma palautuminen on ollut erittäin tärkeässä roolissa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi mahdollistaa myös huippu tulosten teon. Psyykkiseen palautumiskykyyn on tämän vuoksi ollut tärkeää panostaa, niin urheilun kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Koulutukseni sosiaalipsykologiasta ja pitkä kokemus urheilusta ovat antaneet minulle monipuolisen lähestymisen psyykkiseen hyvinvointiin, työelämän erilaisiin teemoihin, kuten työssäjaksamiseen ja palautumiseen. Näitä keinoja haluan jakaa myös eteenpäin. Lähestymiseni on teoriatiedon lisäksi hyvin käytännönläheinen ja minulle on tärkeää tuoda esille konkreettisia työkaluja, joita voi käyttää omassa arjessa mukana. Tämän vuoksi työhyvinvointipäivissä opetetaan työkaluja ja toteutetaan yhdessä harjoituksia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittymiseen, jotta sinä ja tiimisi voitte saada näitä keinoja omaan arkeenne mukaan tukemaan hyvinvointia ja työssäjaksamista.”

Työhyvinvointipäivän sisältö:

Työhyvinvointipäivän aikana on tarkoitus antaa keinoja parantamaan ja ylläpitämään omaa sekä ryhmän hyvinvointia. Päivän aikana opetetaan erilaisia työkaluja tukemaan työhyvinvointia ja vietetään yhteistä aikaa oman työporukan kanssa. Harjoitteiden on tarkoitus luoda hyvää mieltä ja yhdessä tekemisen iloa. Päivän sisältö tuotetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja räätälöidään juuri teille sopivaksi. Päivä voi sisältää luentoa valitsemastanne aiheesta hyvinvoinnin ja työelämän eri teemoista. Esimerkki luentoaiheita voivat olla: työkaluja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, ryhmähengen nostatus, vuorovaikutuksen merkitys tiimissä tai rentoutuminen osana arkea tukemaan työssäjaksamista. Lisäksi päivään voidaan sisällyttää aiheeseen liittyviä työpajoja ja rasteja, rentoutusharjoituksia sekä liikunnallisia osuuksia. Kaikissa osuuksissa tuetaan ryhmähenkeä ja virkistäytymistä. Päivän sisältö suunnitellaan mahdollisimman monipuoliseksi, jotta jokaiselle löytyisi sopivia keinoja hyvinvoinnin tueksi.

Työhyvinvointipäivä sopii mille tahansa työyhteisölle, jolle halutaan tarjota työkaluja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitoon.

Esimerkkiteemoja:

  • Työkaluja muutosten läpikäymiseen työyhteisölle
  • Vuorovaikutuksen merkitys työpaikalla ja työkaluja sen kehittämiseen
  • Motivaation merkitys, tiimihengen nostatus, konfliktit ja niiden käsittely työyhteisössä
  • Toimivan tiimin ABC
  • Työhyvinvoinnin merkitys ja keinoja sen lisäämiseen.


Kesto

Luentojen pituudet 4-6h (räätälöidään aina tarpeen mukaan).

Maria Räsäsen intovalmennuspalveluita on ostettavissa myös Sport & Spa Hotel Vesileppiksestä Leppävirralta.
Työhyvinvointi | Kylpylä, Hotelli (vesileppis.fi)

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus!