Asiantuntijaluennot hyvinvoinnin tukemiseen

Valmentaja

Maria Räsänen
Huippu-urheilija
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalipsykologia (YTM)
Psyykkinen valmentaja
Työ- ja organisaatiopsykologia
Terveyden edistäminen ja terveystieto

Yhteyshenkilö
maria.rasanen@intovalmennus.fi

 

 

 

 

 

 

”Huippu-urheilussa oma palautuminen on ollut erittäin tärkeässä roolissa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi mahdollistaa myös huippu tulosten teon. Psyykkiseen palautumiskykyyn on tämän vuoksi ollut tärkeää panostaa, niin urheilun kuin yleisen hyvinvoinnin kannalta. Koulutukseni sosiaalipsykologiasta ja pitkä kokemus urheilusta ovat antaneet minulle monipuolisen lähestymisen psyykkiseen hyvinvointiin, työelämän erilaisiin teemoihin, kuten työssä jaksamiseen ja palautumiseen. Näitä keinoja haluan jakaa myös eteenpäin. Lähestymiseni on teoriatiedon lisäksi hyvin käytännönläheinen ja minulle on tärkeää tuoda esille konkreettisia työkaluja, joita voi hyödyntää omassa arjessa heti. Työhyvinvointipäivissä opetetaan työkaluja ja toteutetaan yhdessä harjoituksia hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittymiseen, jotta sinä ja tiimisi voitte saada näitä keinoja omaan arkeenne mukaan tukemaan hyvinvointia ja työssäjaksamista.”

Asiantuntijaluennon sisältö:

Asiantuntija luennoissa käydään läpi erilaisia hyvinvoinnin teemoja sekä annetaan konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin kehittämiseen ja tukemiseen. Luennoissa pyritään löytämään monipuolinen lähestyminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen, jotta jokaiselle löytyisi keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitoon. Luennot onnistuvat sekä yksittäisille ihmisille, että isommille ryhmille. Luennot sopivat myös työryhmille.

Luentojen aikana käydään teoriatiedon lisäksi konkreettisia työkaluja, joilla luennon aiheita voidaan lähteä toteuttamaan käytännössä. Tarkoituksena onkin tuoda esille keinoja, joita jokainen voi käyttää omassa arjessaan. Voimme toteuttaa yhdessä myös rentoutusharjoituksia.

Esimerkkejä luentoaiheista:

  • Kehollisten menetelmien käyttö oman hyvinvoinnin tukemiseen
  • Kehon merkitys psyykkisessä valmennuksessa
  • Rentoutumisen merkitys hyvinvoinnin tukemisessa
  • Läsnäolon merkitys hyvinvointiin ja, kuinka sitä voi harjoittaa
  • Rentoutumisen merkitys tunne- ja ajatuskäsittelytaidoissa.

 

Kesto

Luentojen pituudet 1-2h (räätälöidään aina tarpeen mukaan).

Maria Räsäsen intovalmennuspalveluita on ostettavissa myös Sport & Spa Hotel Vesileppiksestä Leppävirralta. 
Työhyvinvointi | Kylpylä, Hotelli (vesileppis.fi)

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva kokonaisuus!